Kültür Sanat ve Edebiyat

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Kültür Sanat ve Edebiyat

Zeki Velidî Togan

Zeki Velidî Togan / İlmi Hayatı - Eserleri - Siyasi Faaliyetleri - Hatıralar

Editör:  Serkan Acar / Akçağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 480

Baskı: 1Basım Yılı: 2017

Müterakki camia medeniyet yaratmanın kaidelerini kendisi vazeder, bunu yapamayan camia ölüdür. 

Zek Velidî Togan

Zeki Bey fazla dalkavukluk sevmediğimi bilirsiniz; samimî olarak diyorum ki sizin bu eseriniz [Türk ve Tatar Tarihi] cidden bir hazinedir.

YUSUF AKÇURA


Dünya ilim âleminde Orta Asya Türk tarihi üzerinde yegâne otorite olan merhum Zeki Velidî Togan Kâzım Alöç'ün emriyle iki gün aç bırakılmış daha sonra da başka işkencelere uğratılmıştır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ


Zeki Velidî Togan hiç şüphesiz tarihe "büyük bir tarihçi" olarak geçecektir. Hatta genç tarihçi Yılmaz Öztuna onun için "şimdiye kadar gelmiş en büyük Türk müverrihi" tabirini kullanmıştır.

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ


Devamını oku...
 

Önemli olan ADALETTİR

PDF

Şu "eşitlik" saçmalığından vazgeçelim. İnsanlar eşit falan değildir. "Eşit olmama", birinin diğerinden "üstün" olması değil, "farklı" olması manasına gelir.

Eşit muamele gerekli olmadığı gibi zararlıdır, hatta zulümdür.

Önemli olan ADALETTİR.

Eğitimde öğencilere eşit muamele, eşit müfredat, eşit soru, eşit sınav yanlıştır. Öğretmenlere eşit maaş yanlıştır. Her öğrenci kendi şartları, kapasitesi, istidadı, hevesi, çabası vb. istikametinde kendisinin en iyi seviyesine çıkarılmaya çalışılmalı.

"Diğer öğrencilerden daha iyi olmak" öğrenciler için hedef olmamalı, bunun çok yanlış bir şey olduğu anlatılmalı.

Satrançta çok iyi olan birini çok iyi tenis oynayan biri ile mukayese yanlıştır. Bütün sınıfı birbiri ile satranç/matematik yarışına sokmaya gerek yok. Kim neyi iyi yapabilecekse onu en iyi şekilde yapabilmesi için eğitim/destek verilmeli, uygun şartlar sağlanmalı. İlkokul bitene kadar sınav yapılmamalı. Önce okuma, anlama, ifade becerileri kazandırılmalı. Cesaret, kendine güven, iletişim becerileri, farkındalık, saygı gibi değerler geliştirilmeli. İlkokul sonuna kadar iyi eğitim verilen çocukların geleceğinden endişe etmeye gerek kalmaz. Sonraki eğitim sürecindeki hata ve noksanları çocukların kendileri telafi edebilir.

Ömer Özercan


 

ALTUN ÇAĞDA KALMIŞ BİR KOPUZ TELİ: DİLÂVER CEBECİ

Ulu çınarların düşüne daldığımız bir Nisan akşamında haddim olmayarak Dilâver Cebeci’yi yazmak istedim.

Dilâver Cebeci, biz ‘’yeni neslin’’ kolay kolay idrâk edemeyeceği birisidir bana göre. Şiirlerinde, yazılarında, araştırmalarında kendisindeki farklılığı hissedeceğiniz nâdir büyüklerimizdendir. Dilâver Cebeci iliklerine kadar Türk’tür, İslâm’dır. İslâm’ın ve Türk medeniyetinin şiirlerinde şahlandığını görürsünüz.

Cebeci’nin şiiri; sembolik, sanatlı ve çokça mânâ barındıran bir yapıya sahiptir. Kendisinin de ifâde ettiği üzere onun için sanat, sanat içindir. Şiir hissedilmek için vardır. Zaten Cebeci’nin her şiirinde bu sanatı görürsünüz, hissiyat yoğunluğu hat safhadadır.

İnsan okuduklarına göre okunabilir görüşünü savunan biri olarak diyebilirim ki Dilâver Cebeci’nin okuyucusu da az olmakla birlikte özdür ve Dilâver Cebeci’yi okuyanlar birbirine benzer. Aynı dizelerden benzer yorumları yapmak ve aynı şeyleri hissetmek ancak bu benzerlikle mümkün olabilir.

Dilâver Cebeci, câmiamızın hisli şâiridir, bazı şiirleri vardır ki insan kendini ‘’Acaba nasıl yazmış, ne hissetmiş?’’ diye sormaktan alıkoyamaz. Abdurrahim Karakoç’u, Arif Nihat Asya’yı, Gençosmanoğlu’nu Dilâver Cebeci’de bulabilirsiniz. Belki Cebeci’nin Sitâre’si Karakoç’un Mihriban’ıdır. Yahut Cebeci’nin Tatar Güzeli Gençosmanoğlu’nun Avşar Kızı’dır, Fetih Marşı sinmiştir tüm şiirlerine. Ve Hüve’l-Bâki’de Gençosmanoğlu’nun Malazgirt Marşı’na bir telmih vardır. Cebeci’de Bâki’yi, Fuzuli’yi bulursunuz.

Gümüşhane’nin -Atsız gibi- yiğit evlâdıdır Cebeci. Türkiye’nin yoluna baş koymuştur, Tanrı Dağ’ın çevresini sarmaktadır yüreği. Kahdehar Dağları’nda uçan bir çakır kuşunun gözlerindedir ruhu. ‘’Türk’ün Türk’e küseceği çağ mıdır?’’ derken belki de hem çağa hem de bu bölünmüşlüğe isyan ediyordur. ‘’ Bir ülküye gönül veren/Ölür mü Bozkurt ölür mü?/Oğuz soyu cenkten ırak/Kalır mı Bozkurt kalır mı?’’ dizeleriyle onun hangi arzular içinde olduğunu belki anlayabiliriz. Cebeci, Türk kültürünü, Türk ananesini her dizesinde işlemiştir, ‘’Bir çocuk çağrısına her çileyi çekerim’’ derken bu büyük medeniyetin içinden çıktığını bize hissettirir.

Devamını oku...
 

Prof.Dr. Kenan Gürsoy hakkında...


Bazı gazete ve Twitter hesaplarında bir süredir Prof.Dr. Kenan Gürsoy hakkında haksız, mesnetsiz, mantıksız, tutarsız ithamlar yayınlanıyor. Bunlar, gazetecilerin ve bazı millet(?)vekillerinin ilkesizliği ve cahilliğinin hangi seviyesizliğe inebileceğini gösteren vahim haberler/yazılar. Kenan hocanın bizim savunmamıza ihtiyacı yok, kendisi muhtemelen bu iftira sahipleri ile polemiğe girme tenezzülünde bulunmayacak, gereken cevabı hukukî yollarla verecektir.

Hocanın hemen hemen bütün kitap ve makalelerini okumuş, TV konuşmalarını dinlemiş ve hakkında makale yazmış biri olarak kendi adıma bazı hususları ifade etme ihtiyacı duydum.

1. Kenan hocanın akademik hayatı ortadadır; tezleri, makaleleri, kitapları, konferansları... Bunların yeterliliği, intihal yapıp yapmadığı, başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi iddia sahiplerinin bilgi, eğitim ve zekâ seviyelerini aşar. Hocanın -eserleri bir yana- en açık ve özet özgeçmişini dahi okumadıkları, ne zaman nerede nasıl Prof. olduğundan dahi haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır.

2. Kenan hocanın herhangi bir kitabını okusalar, konuşma kayıtlarını dinleseler, iddia ettikleri gibi filanca kişi ve guruba mensup, muhip, hayran falan -olmadığı bir yana- olamayacağını kolayca görebilirlerdi.

3. Hoca; köklü bir hikmet geleneğini tevarüs etmiş, aile ortamında İslâm tasavvufunu en rafine biçimde müşahade edip yaşamış, felsefe sahasında lisans, yüksek lisans doktora yapıp Prof. olmuş, bütün eserlerinde bu hikmet mirasını akademik dil, üslup ve usul ile yazmış/söylemiştir. Hocanın ufku, bilgi birikimi, şahsiyeti, fikirleri, eserleri vb. herhangi bir cemaat/gurup çerçevesi ile sınırlandırılamaz.

4. Hoca devletine ve milletine bir akademisyen, diplomat ve mütefekkir olarak hizmet etmiş ve etmektedir. Devlet/millet düşmanları ile birlikte anılması ayıptır, günahtır, suçtur.
Devamını oku...
 

TOKİ

Yazdır


"Modern" kafes tavuklarının yumurtaları bile sağlığa zararlı. Aileleri, tavuk kafesleri gibi istiflenmiş hücrelere tıkıp huzur sağlamak, mahalle inşa etmek mümkün mü? Önce TOKİ'yi yeniden inşa etmeli.

Ömer Özercan

 

Sevgi ve Aşk Medeniyeti - Gelenek ve Görenek

Onların yaşayışları Anadolu insanında örf ve adet oldu. İnsanlar, her geçen gün Allah ve Resulüne yaklaştı. Helal lokma yemeye dikkat edildi. Ölüm çoook çok hatırlandı. Aşık Veysel'in, "Benim sadık yarim kara topraktır" dediği gibi.


Hoca Ahmet Yesevi, kurduğu irfan ocağında yetiştirdiği Alperenlere Allah ve Resul sevgisini aşıladıktan sonra onları Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdi. Anadolu'ya ve Balkanlara gelen Alperenler, sevgi ve aşk medeniyetini, nefis terbiyesini, edepli olmanın tüm hallerini, ömrün beşikle mezar arasında çok kısa olduğunu insanlara halleriyle göstererek rehberlik ettiler.

Devamını oku...
 

İyimserler ve kötümserlere dair


İyimserler ve kötümserlere dair...

Her gün çok sayıda kişiyle çeşitli konular ve bilhassa ülke meselelerine dair konuşuyoruz. Çevremde iyimserler ve kötümserler var. Bu örnekleme ve başka araştırmalarıma dair sınırlı gözlemlerim şunlardır:


Kötümserler asabî, iyimserler daha sakin
Kötümserler çatışmacı, iyimserler daha uzlaşmacı
Kötümserler iyimserlere karşı suçlayıcı, eleştirici, bazen hor gören, tepeden bakan bir tutuma sahip; iyimserler daha mütevazi
Kötümserler bütün kötülüklerin faturasını birilerine çıkarıyor, iyimserler kendi iyi/kötü rolleriyle daha ilgililer
Kötümserler kendileriyle barışık değil, iyimserler daha barışık
Kötümserler geçimsiz, iyimserler daha geçimli
Kötümserler her kişide, her işte kusur kabahat arıyor, iyimserler daha hoşgörülü
Kötümserler yobaz, iyimserler ikna edilebilir

...

Bunlar mukayeseli ve kendi gözlemlerime, araştırmalarıma dayalı neticeler, mutlak ve değişmez hakikatler değil; siz başka bir örnekleme dayalı olarak farklı neticelere varabilirsiniz.

Ömer Özercan
 

Üniversiteler Arası Hikaye Yarışması

İSTANBUL TÜRK OCAĞI

ÜNİVERSİTELER ARASI HİKÂYE YARIŞMASI


YARIŞMA ŞARTLARI:

1. Eserler 12 punto, Times New Roman fontu ile, 1.5 satır aralığında, bilgisayar ile yazılmış olmalı,  hikaye ve denemeler A4 ebadında 5 sayfayı geçmemelidir.

2. Konu ve anlatım serbesttir, ancak genel ahlak kurallarına uygun bir dil kullanılmalıdır.

3. Son başvuru tarihi 14 NİSAN 2017 Cuma mesai bitimidir.

4. Sonuçlar 01 MAYIS 2017 Pazartesi günü www.istanbul-turkocagi.org sitesinden duyurulacaktır.

5. Hedef kitle ve yarışmaya katılacaklar, İstanbul’daki üniversite öğrencileridir.

6.  Başvuru internet üzerinden mail yoluyla  Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresine yapılacaktır.

7. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

Devamını oku...
 

Eğitim'e dair...

ÖMER ÖZERCAN 13 OCAK 2017 CUMA

Eğitim'e dair...

- Çok iyi ilkokul öğretmeni yetiştirin.

- Öğretmenlerin itibarını iade edin.

- Sorumsuz/saygısız/kaygısız “veli”lerin ve eşkiya "öğrenci"lerin şerrinden öğretmenleri koruyun.

- Okullarda güvenlik ve disiplini sağlayın. Uyuşturucu satışını engelleyin. Öğrencilere uyuşturucu satışı yapanlar için idam cezası getirin.

- Öğretmenleri meslekleri dışında gereksiz lojistik problemlerle meşgul etmeyin, meselâ: stajyer öğrencilerin ssk bordro takibi gibi işleri konu uzmanı memurlara veya özel muhasebe firmalarına yaptırın.

- Öğretmenlere aylık en az 5.000 TL başlangıç maaşı ödeyin, bunun yanında bütün kitap, kırtasiye, dergi aboneliği, kültürel etkinliklere katılım vb. masraflarını da (sınırsız) ödeyin.

- Beceriksiz, yeteneksiz, isteksiz, ruhsuz, bilgisiz, şahsiyetsiz vb. “öğretmen”leri işten çıkarın, yerine partizanlık falan yapmadan en iyilerini alın.

- Oku(ya)mayacağı apaçık olan yeteneksiz öğrencileri üniversiteye yollamaya çalışmayın. Üniversiteye girişi aşırı zorlaştırın. Çok çok iyiler dışında üniversiteye giriş olmasın.

- Öğrenciler için erken yaşlarda yetenek/zeka/beceri teşhisi yapın; üstün yetenekli olanların bütün eğitim masraflarını karşılayın, iş garantisi sağlayın.

- Mesekî eğitime öncelik verin, lise değil orta okulda mesleki eğitimi başlatın.

- Sosyal Bilimler Liseleri’ne önem verin, en iyi öğretmen ve idarecileri bu okullarda görevlendirin, az sayıda ama çok iyi SBL olsun, bütün SBL öğrencileri yatılı ve burslu okusun.

- Okulların temel fizikî şartlarını iyileştirin, velilerden para dilenmeyi bırakın.

- ... 
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »


Sayfa 1 - 27


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.