Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1795
2 Egzistansiyalizm 5638
3 Sürrealizm 2235
4 Dadaizm 2525
5 Ekspresyonizm 2575
6 Kübizm 2810
7 Empresyonizm 2662
8 Sembolizm 5354
9 Parnasizm 2571
10 Naturalizm 3304
11 Realizm 2729
12 Hümanizm 2289
13 Romantizm 3322
14 Klasizm 2966
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3469


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.