Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1488
2 Egzistansiyalizm 5152
3 Sürrealizm 1739
4 Dadaizm 2025
5 Ekspresyonizm 2096
6 Kübizm 2296
7 Empresyonizm 2128
8 Sembolizm 4696
9 Parnasizm 2024
10 Naturalizm 2869
11 Realizm 2222
12 Hümanizm 1841
13 Romantizm 2813
14 Klasizm 2468
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 2953


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.