Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1739
2 Egzistansiyalizm 5548
3 Sürrealizm 2156
4 Dadaizm 2449
5 Ekspresyonizm 2501
6 Kübizm 2726
7 Empresyonizm 2570
8 Sembolizm 5261
9 Parnasizm 2484
10 Naturalizm 3222
11 Realizm 2650
12 Hümanizm 2201
13 Romantizm 3243
14 Klasizm 2883
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3378


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.