Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2193
2 Egzistansiyalizm 6258
3 Sürrealizm 2919
4 Dadaizm 3075
5 Ekspresyonizm 3196
6 Kübizm 3270
7 Empresyonizm 3220
8 Sembolizm 6065
9 Parnasizm 3249
10 Naturalizm 3855
11 Realizm 3522
12 Hümanizm 2918
13 Romantizm 3994
14 Klasizm 4116
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4373


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.