Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1666
2 Egzistansiyalizm 5464
3 Sürrealizm 2047
4 Dadaizm 2338
5 Ekspresyonizm 2425
6 Kübizm 2632
7 Empresyonizm 2462
8 Sembolizm 5163
9 Parnasizm 2378
10 Naturalizm 3123
11 Realizm 2548
12 Hümanizm 2108
13 Romantizm 3135
14 Klasizm 2784
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3286


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.