Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1407
2 Egzistansiyalizm 4997
3 Sürrealizm 1644
4 Dadaizm 1927
5 Ekspresyonizm 2007
6 Kübizm 2205
7 Empresyonizm 2021
8 Sembolizm 4497
9 Parnasizm 1927
10 Naturalizm 2737
11 Realizm 2121
12 Hümanizm 1740
13 Romantizm 2699
14 Klasizm 2373
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 2850


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.