Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2272
2 Egzistansiyalizm 6371
3 Sürrealizm 3040
4 Dadaizm 3176
5 Ekspresyonizm 3301
6 Kübizm 3375
7 Empresyonizm 3331
8 Sembolizm 6250
9 Parnasizm 3371
10 Naturalizm 3979
11 Realizm 3645
12 Hümanizm 3025
13 Romantizm 4162
14 Klasizm 4334
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4566


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.