Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2051
2 Egzistansiyalizm 6015
3 Sürrealizm 2581
4 Dadaizm 2829
5 Ekspresyonizm 2927
6 Kübizm 3102
7 Empresyonizm 2978
8 Sembolizm 5782
9 Parnasizm 3020
10 Naturalizm 3633
11 Realizm 3096
12 Hümanizm 2580
13 Romantizm 3754
14 Klasizm 3515
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3880


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.