Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1956
2 Egzistansiyalizm 5857
3 Sürrealizm 2434
4 Dadaizm 2699
5 Ekspresyonizm 2797
6 Kübizm 2972
7 Empresyonizm 2847
8 Sembolizm 5589
9 Parnasizm 2810
10 Naturalizm 3458
11 Realizm 2953
12 Hümanizm 2453
13 Romantizm 3530
14 Klasizm 3269
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3692


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.