Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2244
2 Egzistansiyalizm 6331
3 Sürrealizm 3004
4 Dadaizm 3142
5 Ekspresyonizm 3268
6 Kübizm 3350
7 Empresyonizm 3299
8 Sembolizm 6203
9 Parnasizm 3330
10 Naturalizm 3945
11 Realizm 3607
12 Hümanizm 2993
13 Romantizm 4111
14 Klasizm 4281
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4501


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.