Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1595
2 Egzistansiyalizm 5346
3 Sürrealizm 1935
4 Dadaizm 2208
5 Ekspresyonizm 2290
6 Kübizm 2512
7 Empresyonizm 2331
8 Sembolizm 4990
9 Parnasizm 2241
10 Naturalizm 3032
11 Realizm 2417
12 Hümanizm 1997
13 Romantizm 3001
14 Klasizm 2661
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3151


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.