Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2120
2 Egzistansiyalizm 6131
3 Sürrealizm 2685
4 Dadaizm 2929
5 Ekspresyonizm 3016
6 Kübizm 3201
7 Empresyonizm 3102
8 Sembolizm 5914
9 Parnasizm 3139
10 Naturalizm 3756
11 Realizm 3189
12 Hümanizm 2667
13 Romantizm 3881
14 Klasizm 3717
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4020


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.