Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2013
2 Egzistansiyalizm 5947
3 Sürrealizm 2512
4 Dadaizm 2764
5 Ekspresyonizm 2873
6 Kübizm 3055
7 Empresyonizm 2918
8 Sembolizm 5704
9 Parnasizm 2921
10 Naturalizm 3546
11 Realizm 3033
12 Hümanizm 2525
13 Romantizm 3643
14 Klasizm 3407
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3803


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.