Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2223
2 Egzistansiyalizm 6296
3 Sürrealizm 2962
4 Dadaizm 3113
5 Ekspresyonizm 3232
6 Kübizm 3314
7 Empresyonizm 3262
8 Sembolizm 6144
9 Parnasizm 3296
10 Naturalizm 3899
11 Realizm 3565
12 Hümanizm 2953
13 Romantizm 4067
14 Klasizm 4206
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4434


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.