Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 2156
2 Egzistansiyalizm 6177
3 Sürrealizm 2747
4 Dadaizm 2977
5 Ekspresyonizm 3065
6 Kübizm 3237
7 Empresyonizm 3154
8 Sembolizm 6000
9 Parnasizm 3207
10 Naturalizm 3810
11 Realizm 3247
12 Hümanizm 2707
13 Romantizm 3937
14 Klasizm 3873
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 4103


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.