Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1533
2 Egzistansiyalizm 5226
3 Sürrealizm 1795
4 Dadaizm 2081
5 Ekspresyonizm 2151
6 Kübizm 2348
7 Empresyonizm 2189
8 Sembolizm 4793
9 Parnasizm 2091
10 Naturalizm 2939
11 Realizm 2283
12 Hümanizm 1892
13 Romantizm 2873
14 Klasizm 2527
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3033


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.