Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1920
2 Egzistansiyalizm 5790
3 Sürrealizm 2366
4 Dadaizm 2653
5 Ekspresyonizm 2740
6 Kübizm 2918
7 Empresyonizm 2786
8 Sembolizm 5503
9 Parnasizm 2725
10 Naturalizm 3417
11 Realizm 2905
12 Hümanizm 2387
13 Romantizm 3454
14 Klasizm 3176
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 3602


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.