Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Edebiyat Akımları
Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI

Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa "edebiyat akımı" denir.

Edebiyat, bir toplum ürünü; edebiyatçı, toplumun bireyi; edebiyat akımları da toplumdaki maddi - manevî gelişmelerin sanat alanına yansıyan etkileridir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Fütürizm 1447
2 Egzistansiyalizm 5056
3 Sürrealizm 1684
4 Dadaizm 1963
5 Ekspresyonizm 2039
6 Kübizm 2242
7 Empresyonizm 2063
8 Sembolizm 4592
9 Parnasizm 1966
10 Naturalizm 2792
11 Realizm 2165
12 Hümanizm 1783
13 Romantizm 2750
14 Klasizm 2413
15 Eski Yunan (Grek) ve Latin Edebiyatı 2891


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.