Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa İstiklâl Marşımız Yarına Kalacak En Yüksek Ses

Yarına Kalacak En Yüksek Ses

YARINA  KALACAK EN YÜKSEK SES

Milli mücadelenin çıldırtıcı ümitsizlik anlarını yaşayanlar milli dâvalarımızın içi büyük bir infilâk potansiyeliyle dolu kahramanca bir sabırdan doğan hamlelerle kazanıldığını bilirler.

Vatanın bugünden yarına kalacak en yüksek sesi Mehmet Akif'in sesidir. İstiklal Marşının sesi düşmandan İzmir'i alan büyük kuvvetler arasındadır. Bu manzumenin ahenginde yıllarca evvel Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yürüyen kağnı gıcırtılarıyla karışık bütün kılıç ve mahmuz şakırtıları, obüs yiyen göğüslerden fırlamış tekbir ugultuları, bütün iniltiler, çığlıklar yeminler, Mehmetçiğin anasına son defa "anam" deyişini yâdettiren ebedi vedalar, kelimelerden ziyade, saklı mananın ve sesin delaletinden gelme bir destan manzarası halinde var.

İstiklâl Marşının her mısrası milletin hafızasına atalar sözü haysiyetiyle malolmuştur. Sözleri milletin büyük günlerinde bir ağızdan haykırılan, en parekende ve şaşkın ruhları bile tek bir müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya devşirerek ayağa kaldıran Mehmet Akif ölçüsünde "milli" vasfına tam layık bir şairimiz çıkmadı.

Yalnız eseri ile değil, hayatı ile de bir fazilet âbidesi halini yükselen büyük feragatiyle bütün ömrünü Türk Bayrağındaki Hilâlin şerefini müdafaaya tahsis eden şairin arkasından kendi mısraı tekrar edilebilir;

"Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor"

Peyami Safa

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.