Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Altın Köprü

ALTIN KÖPRÜ

Yahya Kemal, deyince benim aklıma, Türkiye tarihinin şeref sahifelerini, kültür ve medeniyet miraslarını çağımıza ulaştırıp bağlayan bir altın köprü gelir.

Yahya Kemal deyince benim aklıma beste beste, oya oya işlenmiş bir dil, .Süleymaniye Camii gibi saltanatlı, kararlı, ahenkli bir tefekkür, bir üslûp ve nizam gelir.

Yahya Kemal deyince benim aklıma mızrak mızrak minareleri, kubbe kubbe gökleri, masalları, tarihi, denizleri, evliyaları, mor salkımları ile İstanbul gelir.

Yahya Kemal, bütün bir Türk Tarihi, bütün bir Türk Musikisi. bütün bir Türkçedir. Tarihimiz, musikimiz, dilimiz nasıl ifadesini İs-tanbulda bulmuşsa İstanbul da yüzünü Yahya Kemalde seyretmiş, mayasını onun şahsiyetine karıp katmıştır.

Bir zamandır, her pazar, onunla beraber bir sefere çıkıyor, kâh Üsküdardan fetih mucizesini seyrediyor, kâh Üskübe, ana ocağını ziyarete gidiyor, kâh Kocamustafapaşa'da Sümbül Sinan Türbesi önünde huzura varıyoruz.

Yahya Kemal, en büyük şâirimiz olduğu kadar, millî değerlerimize ışık tutmada gösterdiği isabet, samimiyet ve ihlâsla, en büyük mütefekkirimiz olmak mevkiini de haklı olarak kazanmıştır.

O, milletine, tarihine, sevdalısı olduğu İstanbul şehrine karşı, sanatkâr olarak vazifesini yapmış olmanın sükûnu içinde ve    büyük yalnızlığına kapanmış olarak, bugün yeni bir yıl dönümündedir.
'İki Aralık, Yahya Kemal'in gözlerini dünyaya  açtığı gündür.
Lâkin biz, ona karşı ne vaziyetteyiz?
Dilimiz onun besteli diline, tefekkürümüz onun ihlâsh tefekkürüne, duygularımız onun imanlı duygularına uyuyor mu? Yoksa altın köprü ile aramızdaki bağları koparmış mı bulunuyoruz.
O, bizleri anlıyor, seviyor, inanıyor, fakat biz? Onu anlamakta! acaba ne dereceye kadar liyakatliyiz?
İşte bir takvim yaprağının bugün bana düşündürdükleri!..

YENİ SABAH : 2.12.1956 -  Nezihe Araz

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.