Kültür Sanat ve Edebiyat

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Kitap Tanıtımı Kitap Tanıtımı
Kitap Tanıtımı

Zeki Velidî Togan

Zeki Velidî Togan / İlmi Hayatı - Eserleri - Siyasi Faaliyetleri - Hatıralar

Editör:  Serkan Acar / Akçağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 480

Baskı: 1Basım Yılı: 2017

Müterakki camia medeniyet yaratmanın kaidelerini kendisi vazeder, bunu yapamayan camia ölüdür. 

Zek Velidî Togan

Zeki Bey fazla dalkavukluk sevmediğimi bilirsiniz; samimî olarak diyorum ki sizin bu eseriniz [Türk ve Tatar Tarihi] cidden bir hazinedir.

YUSUF AKÇURA


Dünya ilim âleminde Orta Asya Türk tarihi üzerinde yegâne otorite olan merhum Zeki Velidî Togan Kâzım Alöç'ün emriyle iki gün aç bırakılmış daha sonra da başka işkencelere uğratılmıştır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ


Zeki Velidî Togan hiç şüphesiz tarihe "büyük bir tarihçi" olarak geçecektir. Hatta genç tarihçi Yılmaz Öztuna onun için "şimdiye kadar gelmiş en büyük Türk müverrihi" tabirini kullanmıştır.

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ


Devamını oku...
 

Yılmaz Soyyer - Şu Bizim Bektaşiler ve Mevlevi adlı kitapları


Dr. A. Yılmaz Soyyer
POST YAYINEVİ

Şu Bizim Bektaşiler

Şu Bizim Bektaşîler, Bektaşîlerce “Nasipsiz Bektaşî” olarak nitelendirilen Dr. A. Yılmaz Soyyer’in yeni bir çalışmasıdır. Nasip ya da ikrar, Bektaşî olabilmenin ilk adımındaki törendir ve Bektaşîler bu “Nasipsiz Bektaşî” nitelendirmesiyle Dr. A. Yılmaz Soyyer’i ne kadar da benimsediklerini ortaya koymakta; bir nasip âyininden geçmemesine rağmen fahren kendilerinden saymaktadırlar. Kitabın tamamında ya 19. Yüzyıl mezar taşlarından ya da muhtelif el yazması eserlerden yola çıkılarak “Bektaşî yolu”na dâir mühim meseleler ele alınmaktadır. Yazma eserlerden elde edilen veriler genç nesillerin rahatlıkla anlayabilmesi için mümkün mertebe sadeleştirilmiştir. Bu ilmî eser sizi 19. Yüzyıl Bektaşî tekkelerine ve mezarlıklarına götürecek inancın mermer taşa kazınışına şâhitlik ettirecektir. A. Yılmaz Soyyer, “Çerağlar Uyanırken” ve “Semah Aşka Doğrudur” adlı ve yine Bektaşîlik Bektaşîlik konulu iki romanından sonra, bu defa ilmî bir kitapla okuyucunun karşısına çıkmaktadır.Devamını oku...
 

Türk Dünyasından Halil Açıkgöz'e Armağan adlı eser

Hayri Ataş'ın hazırladığı TÜRK DÜNYASINDAN HALİL AÇIKGÖZ’e ARMAĞAN adlı eseri okuyorum. Tezimle ilgili bazı kıymetli yazılar da var ama onlar bir yana, Halil Aga (Açıkgöz) hakkında yazılanları okuyunca senelerdir gıyaben tanıdığım "Aga"yı aslında hiç tanımamış olduğumu, eli değil bastığı toprak öpülecek kıymette biri olduğunu öğrendim. Genellikle böyle insanları vefatlarından çok sonra farkederiz/keşfederiz (ki, bu bile seyrektir). Doğru/münasip olan odur ki bu kişileri yaşarken tanıyalım, istifade edelim, yapabiliyorsak kendilerine hizmet edelim, kıymetlerini bilelim. Gençler, bu kitabı satın alın, okuyun, Halil Aga'nın (ve dahi hakkında yazı yazanların, Hayri Ataş gibi emeği geçenlerin...) sağlığına ve ömrüne de dua edin ki sağlık bulasınız, ömrünüz uzaya, ilminiz arta, kıymetiniz biline...

Ömer Özercan

Bu kitap bir armağan kitabıdır. Onlarca aydın, Türk dilbilimci, edebiyatçı Halil AÇIKGÖZ’ü birçok alanda ele alarak değerlendiriyor. Bu özelliği ile de kitap bir ithaf kitabı olmanın çok ötesine geçiyor.

Kitabın arka kapak yazısı…

Devamını oku...
 

Divân-ı Hikmet - Hayati Bice


Hoca Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet

Hazırlayan: Hayati Bice

Yayınevi: H Yayınları

"Türk Edebiyatı’nın en temel eserlerinden birisi olan Dîvân-ı Hikmet’in, yayınevimiz tarafından ciltli ve lüks olarak baskısı yapıldı. Ahmed Yesevî konusunda birçok yayını bulunan Hayati Bice’nin, 23 yıllık emeğinin mahsûlü olan bu eser, bilinmeyen yazmalardan elde edilen yeni şiirlerin de eklenmesiyle en mükemmel metin hâlini aldı. Asıl klasiklerimizden birisi olan Divân-ı Hikmet’i yayınlamaktan dolayı tarifsiz bir onur duyuyoruz. Okuyucunun takdirini kazanmak ümidiyle…"

Hayati Bice Kimdir?

Devamını oku...
 

KEDİLER VE İNSAN OĞLU

KEDİLER VE İNSAN OĞLU

Ağabeyimin, güzel olduğu kadar da haşin, sert ve döğüşken, Civelek isimli bir kedisi vardı.

Huyunu bilmeyip, bu tablo gibi kusursuz güzelliğe aldanarak onu kucaklarına almak isteyenler, Civelek'in ellerinde kanlı izler bıraktığını gördükten sonra kucaklarından atmaya mecbur olurlardı.

Ancak, eşref saatini kollamasını bilen ev halkına karşı aşırı vahşi davranmaz, hele gazete okuyan efendisinin kucağına bile dâvetsiz gelip otururdu.

Şu var ki Civelek'in asıl şöhreti, bahçesine uğramak gafletinde bulunan komşu kedilere, çok acı tedip sillesi vurmakta oluşu idi. Öyle ki kendi evinin çevresine ağyar adımı sokturmayacak kadar bir kıskançlıkla içeriye kuş uçurtmazdı. Böylece de kendi mâlikânesi kabul ettiği bahçeye kazâra girmiş olan konu komşu kedileri Civelek'in pencesinden en fazla nasibini almış gafil kedilerdi Geldiğine geleceğine pişman edilen bu komşu kedilerin yüzleri gözleri tırmıktan didik didik olur ve koca pençeleri ile yolunan tüyleri yeşilliklerin çiçeklerin arasında, ortasında ve üstünde uçuşmaya başlardı. Döğüş hengâmesinde canını bir duvarın üstüne atabilen kediye ne mutlu. Bu acılı darbeler yüzünden kısa zamanda civarın kedileri için Civelek'in saltanat çevresi bir memnû mıntıka olduğu için hiç biri kednilerinen yasak olan buraya yanaşamaz olmuştu. Hulâsa Civelek'in tasarrufunda olan bahçe, bu zorlu patronun emrinin ve hükmün itâtıne baş eğmekten başka, kedilerin karşı durmaya teşebbüs dahi edemediği bir yer hâline gelmiş ve koskoca bahçe de yalnız ve yalnız kendi emrine râm olmuş bulunmakta idi.

Bir kaç sene boyunca bahçede, o muhteşem hâliyle hâkim-i mutlak olan hayvan çalımıyla öfkesi kabararak etrafına göz açtırmayan Civelek, günün birinde hastalanıverdi.

Baytarlar ilaçlar ve gereken her türlü tedbire rağmen hayvancağız gün günden eriyordu. Mevsim yaz olduğu için, evini beğenmiyor ve bahçeye çıkarak çayırların üstünde yatmayı tercih ediyordu. Belli ki hastalığı pek atlatılabilecek illete benzememekteydi. En sevdiği yiyeceklere dahi iltifat etmiyor ve gün günden zayıf düşmekte bulunuyordu.

Devamını oku...
 

Çerağlar Uyanırken

Kitap Adı: Çerağlar Uyanırken

Yazar:  A. Yılmaz Soyyer


"Çerağlar Uyanırken" ismini; Bektaşi ayin-i cemlerinde çerağların uyandırılışından yani mumların yakılışından almaktadır.

"Roman, 1826da Bektaşi tekkelerinin kapatılması döneminde idam edilen Üsküdar Bektaşi Dergahı babalarından Kıncı Babanın oğlunun üzerine kurgulanmış bulunmakta. Olay 1848 yılında başlar. Kıncı Babanın oğlu Hasan her ne kadar bir medrese mollası olarak yetiştirilse de medresenin genel kanaatinin haricinde bir mezhebi kendisine yol olarak seçmiştir. Yüzlerce yıl önce tarihe gömülmüş bulunan İslam rasyonalistlerinin (akliyecilerinin) yolu Mutelizeyi benimsemiştir. Belki de kendi kendine siz babamın inancını yasakladınız ben de sizin yok ettiğiniz başka bir inancı benimsedim demektedir. Yazar romanda 19. yüzyıl İstanbulunun bütün özelliklerini titizlikle vermeye çalışmaktadır. Özellikle tekke medrese çekişmesi ve Bektaşiliğin prensipleri detaylarıyla anlatılmaktadır.

Devamını oku...
 

Deli Halid Paşa - İbrahim Özkan

Kitap adı: Deli Halid Paşa

Yazar: İbrahim Özkan
Yayınevi: Ötüken Neşriyat

"42 senelik ömrünün 22 senesi, eşkıyâlar, asiler ve düşmanlar karşısında, savaş meydanlarında; hep en ön safta, devletine, milletine sadakatle, fedakârca ve kahramanca hizmetlerle geçsin, buna karşılık ölümü, Ankara’nın göbeğinde, Milletin Meclisi’nde ve dost(!) kurşunuyla olsun… Olduğu yere, yenilginin, hezimetin, bozgunun uğramadığı, katıldığı hiç bir muharebeyi kaybetmemiş bir Cihangir!…  Osmanlı’nın son savaşları, Trablusgarp, Balkan, Birinci Cihan Harplerinin hepsinde yer almış, İstiklâl Harbi’nin önce Doğu, sonra Batı Cephelerinde destanlar yazmış, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar’da bütün planlarını, oyunlarını bozduğu İngilizler tarafından aranırken, Karadeniz Bölgesi’nde gönüllü milisler toplayıp eğiten, Kuva-yı Milliyi teşkil eden bir Teşkilâtçı!…  Aralık 1918 ve Ocak 1919’da kongreler tertipleyip, vatanın altı ilini (Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Batum, Nahcıvan, Ahıska), içine alacak şekilde Cumhuriyet ilan ettiren bir Vatanperver!...

Devamını oku...
 

Vakıf Dizisi - Isaac Asimov

"Vakıf Kurulurken'in ilk sayfalarından itibaren, yerleşilmiş on milyonlarca gezegeni kapsayan Galaktik İmparatorluk'un tembellik ve boşvermişlik nedeniyle çökmekte olduğu muazzam bir çevrintinin içine atılırız. Aynı nedenlerden ötürü birden fazla imparatorluğu batırmış bir ırkın evlatları olarak konu bizi hemen cezbeder. Bir grup bilim adamı Vakıf adını verdikleri bir örgütle insanlığın bilgi birikimini korumaya ve böylece çökmekte olan karanlık çağların süresini anlamlı ölçüde kısaltmaya çalışmaktadırlar. Asimov bu basit temel üzerine dev bir bina inşa eder. Ama temelde üç-beş çürük tuğla da yok değildir." (Arka kapaktan)

Psikotarih Nedir?

Asimov'un vakif serilerinde dile getirdigi bir bilim. Hari Seldon karakteri ile anlattığı, hangi durumda kişilerin nasıl davranacaklarını ve bu davranışlar sonucunda nelerin ortaya cikacagini tahmin etmektedir.

Bu kitapla ilgili şöyle bir anım vardır;

Kitabın daha başlarında iken bu seriyi okuyan bir arkadaşa, kitabın sonunda öğreneceğimiz bir şeyi kendisine söyleyince, yüzüme bakarak "hayal gücüne hayran kaldım" demişti. Evet Hari Seldon'u çok çabuk sahiplenmiştim.

Devamını oku...
 

20. Yüzyıl Siyasi Tarih (1914-1995)

20. Yüzyıl Siyasi Tarih (1914-1995)

Yazar: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

Sayfa Sayısı: 896

Günümüz dünyasını milletlerarası münasebetlerin yapısını ve niteliğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914-18 arasında cereyan etmiş olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına kadar gitmektedir. Fakat Birinci Dünya Savaşı da durup dururken patlak vermiş olan bir milletlerarası buhran değildir. Bu savaş, 1789-1815 arasında Avrupa'yı alt üst etmiş olan ve bundan da daha mühim olarak insanın siyasal yaşayışında tesirlerini günümüze kadar sürdüren çeşitli siyasal fikir akımlarını ortaya çıkarmış bulunan Fransız İhtilâli'nden sonra kendisini gösteren gelişmelerin bir sonucu olmuştur. Yani, Birinci Dünya Savaşı'nın kökleri, 1815-1914 arasının siyasal ve diplomatik gelişmelerinde yatmaktadır. Dolayısıyla 20. yüzyılı iyi anlayabilmek için 19. yüzyılın siyasî ve sosyal olaylarını çok iyi tahlil etmemiz gerekir.

Devamını oku...
 
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »


Sayfa 1 - 5


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.