Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Kitap Tanıtımı Kitap Tanıtımı RIZA TEKİN UĞUREL - YAĞMURTAŞI

RIZA TEKİN UĞUREL - YAĞMURTAŞI

Kitap Adı:            Yağmurtaşı
Yazar:                 Rıza Tekin Uğurel
Kapak Tasarım:   Tolga Başer
Yayınevi:            Parıltı Yayıncılık

RIZA TEKİN UĞUREL

1944 yılında Kütahya'da doğdu. İlk ve ortaokulu bu­rada okudu. Yüksek tahsilini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı.

Yazı hayâtına 1966'da başladı. On beş yıl kadar Babı Alî'de bulundu; Bugün, Sabah, Son Havadis, Akşam, Türkiye, Ortadoğu, Millet ve Hergün gibi gazetelerde yazdı. Bazılarında Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. "Çaylak Mizah" ve "Siyâsi Dün" dergilerini yayına hazırladı. Mavi Kırlangıç Çocuk Dergisi'nde, Yeşilay, Millî İşık, Yesevî ve Kubbealtı mecmualarında yazıları yayınlandı. Çeşitli konulardaki inceleme ve araştırma yazılarından meydana gelen yedi adet basılı kitabı vardır.

Tiyatro ile yakından ilgilendi; Kütahya ve İstanbul'da oyunlar sergiledi. Rahmetli Tarık Buğra'dan Tiyatro, Sadi Yaver Ataman'dan Eski Ramazan Eğlenceleri ve Rama­zan Manîleri konularında dersler aldı. Yayınlanmamış, fakat sahnelenmiş dört piyesinden biri olan "Kökgören" isimli oyunu 1970 yılında Yeşilay Genel Merkezi'nin açtı­ğı yarışmada 37 eser arasından birinci geldi. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Meddah, Karagöz ve Ortaoyunu) ile de fiilen ilgilendi.

Mûsikî'ye olan alâkası küçük yaşlarda başladı. İlk ho­cası kemanî olan babasıydı; kemanla başlayan mûsikî hayâtına Ney ile devam etti. Ressam ve Neyzen Ahmet Yakuboğlu'nun talebesidir. Yüksek tahsili sırasında Kub-bealtı Mûsikî Enstitüsü'nün ilk talebelerinden biri oldu. Yusuf Ömürlü'den Nazariyat, merhum Hafız Kemal Batanay'dan Tambur dersleri aldı. Eşi Avukat Mebrure HanımTa Kubbealtı Enstitüsü çatısı altında tanışıp evlen­diler. Gülşah ve Agâh isimli iki çocukları, iki de torunları vardır.

1980 yılında ailesiyle beraber Kütahya'ya yerleşti. Ya­zı, mûsikî, kültür, sanat ve dernek faaliyetlerine aralıksız devam etti. Radyo ve televizyon programları yaptı. Kü­tahya Tasavvuf Mûsikisi Korosu'nu kurdu ve çalıştırdı, çok sayıda konserde şeflik yaptı. TRT'nin ve Türkiye Diyanet Vakfı'nin düzenlediği beste yarışmalarında çeşit­li ödüller kazandı.

Bilhassa tekke mûsikîsi konusunda araştırmalar yap­mış, çoğu ilâhi formunda yüzden fazla eser bestelemiştir. Büyük formlardaki en önemli besteleri Mahur Kâr-ı Nâtık, Uşşak Tevhîd, Rast Tevhîd ve Rast Hikmetlerdir.

Hayâtının dönüm noktası, mütefekkir ve mutasavvıf Sâmiha Ayverdi ile tamşmasıdır. Sâmiha Ayverdi'nin "Hancı" isimli eserinden kırk kadar mensur şiiri de beste­lemiştir. Bâzı besteleri TRT repertuarına girmiştir.

1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.