Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Kitap Tanıtımı Kitap Tanıtımı Şeyh Hayrullah Tâceddin er-Rifâî Külliyâtı

Şeyh Hayrullah Tâceddin er-Rifâî Külliyâtı

TASAVVUF > Rifâîlik Serisi

Şeyh Hayrullah Tâceddin er-Rifâî Külliyâtı

Yayına Hazırlayan: Selami Şimşek
Ebatları: 13.5x21 cm
Sayfa Sayısı: 520
Liste Fiyatı: 25 TL

Şeyh Hayrullah Tâceddin er-Rifâî Külliyâtı, giriş ve beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında Seyyid Ahmed er-Rifâî, Rifâî tarîkatinin İstanbul’da yayılışı, Rifâîlik’te mûsikî ve son asırda İstanbul’da yetişmiş Rifâî mûsikîşinâslar, Hayrullah Tâceddin Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Diğer beş bölümde ise sırasıyla Güldeste-i Dervîşân, Gülgonca-i Âşıkân, Mecmûa-i İlâhiyyât, Mersiye-i Cenâb-ı Seyyidü’ş-Şühedâ ve Zübdetü’l-Ahlâk adlı eserlerin yeni harfli orijinal metinleri yer almaktadır. Çalışmanın sonunda Hayrullah Tâceddin Efendi’nin şahsı, âilesi, tekkesi ve tarîkatı ile ilgili belge, fotoğraf ve dokümanların yanı sıra, güftesi ve bestesi Hayrullah Tâceddin Efendi’ye âit veya güftesi kendisine bestesi başka mûsikîşinâslara ait ilâhi ve şarkıların notalarına yer verilmiştir.

Kaynak: Revak Kitabevi

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.