Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Mobilya

MOBİLYA

Mobilyalar, fonksiyonları ve hacimleri gereği, saray, köşk ve kasırların tefrişinde ana eser grubudur. Koleksiyonu genel olarak eklektik üslupta mobilyalar oluşturmaktadır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) döneminin, Art Nouveau üslûbunun yaşandığı döneme denk gelmesi ve Saray’da da bu üslûbun oldukça fazla örneğinin bulunması, bu dönemin Saray’da dönemi içerisinde yaşanmışlığı açısından önemlidir. 19. yüzyıl genel olarak incelendiğinde, bilim ve sanatta Doğu’nun Batı’dan etkilendiği gibi, Batı’nın da Doğu’dan etkilendiği görülmektedir. Batılı sanatçılar bu dönemde Oryantalist üslupta birçok sanat eseri üretmişlerdir. Bu tür üretim içerisinde mobilyalar da bulunmaktadır ve örnekleri Mobilya Koleksiyonu içerisinde yerini almıştır.

Avrupa menşeli mobilyaların temini, çoğunlukla kullanım, amaç ve yerlerine göre hususî olarak imal ettirilmesi şeklindedir. Bunu, Saray’daki Avrupa menşeli mobilyaların üzerlerinde Osmanlı Arması, tuğra, sancak, silah ve ay-yıldız gibi motifler bulunmasından anlamak mümkündür. Bazen de kataloglardan seçilerek sipariş edilip, temin etme yoluna gidilmiştir. Avrupa mobilyalarının dışında, Amerika ve Uzak Doğu’dan mobilya getirtilmiştir. Ayrıca, Avrupa’dan alınanlar arasında Uzak Doğu taklidi mobilyalar da bulunmaktadır.

Saray’da kullanılan mobilyaların diğer bir kısmı, yerli üretim olanlarıdır. Bunlar, o dönemde Galata, Pera ve Nişantaşı’nda açılan Narlıyan, Psalty, Hakkı Usta, Mora Biraderler, Refik Bey Marangoz Fabrikası gibi imalâthaneler ve mağazalardan alınmıştır.

Saray’da kullanılan ve bugün koleksiyonumuzda bulunan mobilyalardan bir kısmı ise, II. Abdülhamid devrinde Yıldız Sarayı’nda faaliyet gösteren marangoz atölyesinde (Tamirhâne-i Hümâyûn) imal edilmiş olanlardır. Padişah, şehzadeliği döneminde icra ettiği bu uğraşısını, hükümdarlığı zamanında Saray’ın içerisindeki bu atölyesinde, devlet işlerinden artakalan vakitlerinde devam ettirmiştir. Kendisinin imal ettiği mobilyaların yanında, Ressam Emil Meinz gibi Tamirhâne-i Hümâyûn’da çalışan sanatkârların elinden çıkmış mobilyalar da saraylarda kullanılmıştır. Tamirhâne-i Hümâyûn imalâtı mobilyaların büyük bölümünde süsleme unsuru olarak ay-yıldız motifleri kullanılmıştır. Bu mobilyaların üzerlerinde, Tamirhâne-i Hümâyûn imalâtı yazısı, tarih ve ustanın isminin yer aldığı damga veya metal plakalar bulunur.

Kaynak: milli Saraylar Daire Başkanlığı


 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.