Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 Nokta (.) 1737
2 Virgül ( , ) 1867
3 Noktalı Virgül ( ; ) 1589
4 İki Nokta ( : ) 1790
5 Üç Nokta ( ... ) 1881
6 Soru İşareti ( ? ) 1913
7 Ünlem İşareti ( ! ) 2054
8 Kısa Çizgi ( - ) 1658
9 Uzun Çizgi (—) 1740
10 Eğik Çizgi ( / ) 1690
11 Ters Eğik Çizgi ( \ ) 2248
12 Tırnak İşareti ( “ ” ) 2085
13 Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 1824
14 Denden İşareti (") 1918
15 Yay Ayraç ( ( ) ) 1824
16 Köşeli Ayraç ( [ ] ) 1809
17 Kesme İşareti ( ' ) 2322
 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.