Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

"Feth"e dair...

Gençler, "fetih" saldırı, ele geçirme, sömürü değildir; kelime mânâsı "açmak"tır. "miftah" anahtar demektir, "Fatiha" Kuran'ın açılış suresidir. Osmanlı "fetih"leri talan, yağma, sömürü değil, belirli şartlar altında bir yerin "açılması", "yurt" haline getirilmesidir. Feth edilen yerler eskisinden çok daha emniyetli, müreffeh, şen hale getirilirdi. Fetih öncesi ve sonrası nüfus yapısına, üretim ve ticarete bakıldığında bu bölgelerin nüfusunda ciddî artışlar olduğu, ticaretin geliştiği, zenginliğin arttığı görülecektir. Önceki yönetimlere kıyasla daha az vergi alınan, can ve mal kadar dil-din-kültür konusunda da emniyet ve hürriyetin sağlandığı yerlere çoğu defa alınan vergiden daha fazla hizmet harcaması yapılmıştır.

Hiç bir yere sebepsiz, sadece ganimet maksadı ile gidilmemiş, ilâ-yı Kelimetullah adına huzur, refah ve medeniyet götürülmüştür. Bu hakikati fethedilen topraklarda yaşayanlar, seyyahlar, elçiler yazdıkları eserlerde gayet açık biçimde ifade eder. Ne yazık ki bizim devşirilmiş sözde aydınlarımız biraz cehalet, biraz şahsiyetsizlik, biraz da sahiplerine yaranabilmek için kendi tarihi hakkında yanlış bilgi ve kanaat beyan etmektedir.

Ömer Özercan

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.