Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Özlü Sözler Özlü Sözler A. Carrel - Hayat Hakkında Düşünceler

Biz bugün bedenimizin ve ruhumuzun esaslı ihtiyaçlarına hiç bakmadan ilerliyoruz...

İlim, maddi âlemin dökümünü yaptı. Maddi âlemin sistemli işletmesini organize etti. Teknoloji bize varlık, sağlık, konfor, geçimin bütün kolaylıklarını getirdi. Teknik bize yeni bir dünya cenneti yaratmamıza izin verdi. Fakat planımıza belli başlı bir hata hafifçe kaydı. Zira hayatın ilimlerinde cansız maddenin ilmine göre büyük bir gerileme vardı. Bedenimizi ve ruhumuzu bilmeden evvel fiziki âlemin hakimiyetine sahip oluyorduk. Bundan dolayı, makinelerin ilerlemesine çok uygun, fakat ferdi, kolektif ve neslimizle ilgili gelişmeye yaramayan bir çevre ile etrafımız çevrildi. Müesseselerimizi ilmi kavramlar üzerine yani somut realite üzerine kuracak yerde o kavramları ideolojilere göre kalıba aldık. Böylece, hakiki ihtiyacımızı gideremeyen bir âlem kuruldu. Biz orada ebediyen yabancı olarak kalacağız. Modern insan maddeye üstünlük verdi. Ruhani olanı ekonomik olana feda etti. Refahı kuvvete ve sevince tercih etti. Makinaların ruhsuz kalabalığı içinde yaşamak için dedelerimizin toprağını, naciz dostlarını, hayvanları terk etti. Güneş altında dalgalanan buğdayları ormanın dalgınlığını, gecenin sukûnunu bitkileri, ağaçların ve suların ahenkli güzelliğini unuttu. Geometrik hatları olan katı yürekli şehirlere kapandı. Fabrikaların monoton çalışmaları içinde şahsiyetini kaybetti. Hayatın bütün kanunlarını zorladı. Bizim realiteden ayrılmamız o zaman başladı..

"...İnsanoğlu, realitenin ancak bir görüntüsünü yakalar. İlim ağacı üzerinde insan yasak meyveyi toplamıştır. Fakat o meyve olgun değildi. İlim ağacı bize her şeyin bilgisini verdi, kendimizin (nefsimizin) bilgisi müstesna"

(Hayat Hakkında Düşünceler adlı kitabından - Çeviri: Cahit Beğenç)

Alexis Carrel

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.