Ünsüz Düşmesi

Yazdır


Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir):

Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz ortaya çıkar:

hak, hakka; his, hissimiz; ret, reddi; zan, zannımca; zem, zemmi.