Ulama

Yazdır

Ulama

Ünsüzle biten kelimelerden sonra ünlü ile başlayan kelimeler gelirse, önceki kelimenin son ünsüzü, sonraki kelimenin ilk ünlüsüne bağlanarak okunabilir. Bu durum konuşma dilinde kendiliğinden olurken şiir dilinde özellikle -bazen vezin gereği- yapılır. Buna ulama denir.

Ulama Örnekleri

Emanet_eşeğin yuları gevşek olur. ----> Emane-teşeğin yuları gevşek olur

Örnek: n akşam üstü dört ekmek aldım. (Ulama vardır)

Örnek: İhtiyar, elindeki paketi zor taşıyordu. (Ulama yoktur)