Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Anasayfa Tiyatro - Drama
Tiyatro - Drama

Tahta Kılıçlılar Hoca Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi ve talebeleri olan Anadolu Alperenlerinin Anadolu'da nasıl mayalandığını anlatan " Tahta Kılıçlılar" konulu tiyatro 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00 da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F 100 yıl Kültür Merkezi Salonunda.


Oyunun Konusu: 

Devamını oku...
 

Türk-i Türkân Hoca Ahmet Yesevi (TEK PERDELİK OYUN)

TÜRK -İ TÜRKÂN  HOCA AHMET YESEVİ

(TEK PERDELİK OYUN) - Yazan: Halil KAPLAN

Oyuncular:


Hoca Ahmet Yesevi

Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi

Çay ocağı sahibi

Arslan Baba

Yunus Emre

Hacı Bektaş Veli

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Emir-i Çin Osman

Ulak

1.SAHNE

(Işıklar kapalıdır fakat ortada küçük bir ocaktan ışık gelmektedir. Sahnenin sağ tarafında oturmuş olan hoca Ahmet Yesevi rahlesine bakarak üç-dört âyetlik Kuran-ı Kerim tilâveti yapmaktadır. Tilâvetin sonlarına doğru  sahnede başka biri daha belirmiştir. Ahmet Yesevi’nin yanına yaklaşır ve omzuna dokunur.)

(Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza, Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun, Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun.)

Devamını oku...
 

Tiyatro'nun Doğuşu (Oyun)

Tiyatro, öbür sanatlarda olduğu gibi, din törenlerinden doğmuştur.
İlkel toplumlarda, din törenlerinde, kutsal sayılan varlıklar taklit edilirdi. Sonraları, topluma etkili ve "yararlı kişilerin ölümü üzerine, onların ruhlarını sevindirmek ve onlardan bir yardım ummak amacıyla, bu kişiler adına gösteriler yapılmaya başlandı. Toplumlar geliştikçe, tapınaklarda çeşitli davranışlar ve yalvarışlarla Tanrıya  tapma şekilleri de gelişti.

İşte tiyatro, bu din törenlerinin ve insanlarda yaratılıştan bulunan taklit özentisinin bir sonucu olarak doğmuştur.

Bugünkü Batı tiyatrosunun başlangıcı Yunan tiyatrosudur. Eski Yunan tiyatrosu da Bağbozumu Tanrısı DÎYONÎZOS adına yapılan törenlerden   doğmuştur.

Devamını oku...
 

Tiyatro Salonları

TİYATRO SALONLARI

İSTANBUL

İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Darül Bedayi Caddesi Harbiye / İstanbul

0212 240 77 20


Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Unkapanı Fatih / İstanbul

0212 526 53 80


Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi

Doğancılar Halk C Doğancılar Parkı Karşısı 81160 Üsküdar / İstanbul

0216 333 03 97

Devamını oku...
 

Tiyatro Nedir

TİYATRO NEDİR?

Temsil gösterilen yere denir.

Kelime dilimize İtalyanca teatro 'dan girmiştir. Tiyatro sözcüğü Yunanca'da "seyirlik yeri" anlamına gelen theatron'dan türetilmiş. Türkçede geniş bir anlam kazanarak tiyatro binasıyla beraber, oyun yada eseri de ifade eder olmuştur.

DRAMA

Hayatta yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları sahnede canlandırma sanatına denir. Olayları oluş halinde gösteren tiyatro eseridir. Olayları oluş halinde gösteren tiyatro eseridir. Bu eserlerde olaylar yazarın ağzından anlatılmaz, eserdeki kişiler doğrudan doğruya söyler veya canlandırır.

Başlıca iki unsur vardır: Olay (vak'a) ve kişiler. Dramadaki olaylar kişiler veya kişilerle onların dışında yar olanlar arasındaki çatışma üzerine kurulur. Bu tür eserlerde de giriş, gelişme ve çözüm gibi bölümler vardır.
Giriş'te kişiler, olayla ilgileri ve konu ele alınır. Gelişme'de kişilerin çatışması verilerek olay sürükleyici ve merak uyandırıcı bir duruma sokulur. Çözüm'de ise olaylar bir sonuca bağlanır.

DRAM

İlkçağlarda ve Ortaçağ'da epope karşısında tiyatro çeşidi eserler için kullanılmışken, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren ciddi, gerçekçi oyunlara ad olmuştur. Kelimenin aslı Yunanca drama (hareket)'dan gelir, önceleri Türkçede facia ile karşılanmıştı. Sonra dram tabiri kullanılagelmiştir.

Devamını oku...
 
Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.