Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Halide Edib Adıvar

HALİDE EDİB ADIVAR (1884-1964)

Romancı. İstanbul'da doğdu. Reji Nazırı Mehmed Edib Bey'in kızıdır. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi, özel olarak Arapça, Kur'ân-ı Kerim, Türk musikisi, Salih Zeki'den matematik, Rızâ Tevfik Bölükbaşı'dan felsefe ve edebiyat dersleri alarak özel öğrenim gördü. 1901'de hocası Salih Zeki ile evlendi. 31 Mart olayı üzerine Mısır'a kaçtı. Oradan ingiltere'ye geçti. 1909'da Dârü'l-Muallimat (öğretmen Okulu) pedagoji öğretmenliğine getirildi. 1917'de ikinci evliliğini Dr. Adnan Adıvar ile yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Batı edebiyatı dersleri verdi. Yunanlılar'ın izmir'i işgalini protesto için yapılan meşhur Sultanahmet Mitingi'nde heyecanlı bir konuşma yaptı, İstanbul'un işgal edilmesi üzerine kocası ile Anadolu'ya kaçarak Millî Mücâdele'ye katıldı. Millî Mücâdele'den sonra eşiyle birlikte Avrupa'ya gitti (1924- 1939). 1939'da Edebiyat Fakültesi ingilizce profesörlüğüne tayin edildi. İstanbul'da öldü.

Halide Edip Doğu-Batı sentezini en başarılı şekilde yapabilen yazarlarımızdandır. Yazı hayâtına gazete ve dergilerde yayınlattığı makale, sohbet ve denemelerle başladı. İlk romanlarında aşk konusu ağır basar. Bazı romanları Türk gelenek ve görenekleri Üzerine kurulmuş, sosyal hayatımızı çok canlı çizgilerle yansıtır. Bu türden olan Sinekli Bakkal, CHP Roman Yarışmasında birincilik kazandı, kısa ve fiilsiz cümleleri, sade bir dili vardır. Bütün eserlerinde kadın kahramanların daha kuvvetli ve canlı anlatıldığı görülür.Romanları: Heyula (1909), Râik'in Annesi (1909), Seviyye Talib (1910), Handan (1912), Yeni Turan (1912), Son Eseri (1913), Mev'ut Hüküm (1917), Ateşten Gömlek (1922), Kalb Ağrısı (1924), Vurun Kahpeye (1923), Zeyno'nun Oğlu (1927), Sinekli Bakkal (1935), Yolpalas Cinayeti (1936), Tatarcık (1938), Sonsuz Panayır (1946), Döner Ayna (1953), Akile Hanım Sokağı (1958), Kerim Usta'nın Oğlu (1958), Sevda Sokağı Komedyası (1959), Çaresaz (1961), Hayat Parçaları (1963).

Hikâyeleri: Harap Mâbedler (1911), Dağa Çıkan Kurt (1922), Kubbede Kalan Hoş Sadâ (1974), İzmir'den Bursa'ya (içindeki üç hikâye yazara aittir, 1963).

Hâtıraları: Mor Salkımlı Ev (1951), Türk'ün Ateşle İmtihanı (1962).

Tiyatro eserleri: Kenan Çobanları (1918), Maske ve Ruh (1937).

Diğer eserleri: ingiliz Edebiyatı Tarihi (3 cilt, 1940-49), Türkiye'de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri (1954).

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.