Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

NOKSANÎ

Halk Şairi - NOKSANÎ

1917’de Sivas’ın merkez köylerinden olan Savcun’da doğmuştur. (...) 1945-1953 yılları arasında muhtarlık, 25 yıl kadar da imamlık yapmıştır. Ne var ki, hizmeti eksik geldiği için emekli olamamıştır. Muhtarlığı sırasında bir yaşlı adama yapmış olduğu evlilik muamelesi yüzünden şikâyet edilmiş, kendisini yeteri kadar savunamadığı için, üç yıl (1953-1956) hapse mahkum olmuştur. Üç defa evlenmiş, ancak bu evliliklerden, hiç çocuğu olmamıştır. (…)Gerek imamlık hizmetinin noksan gelmesi, gerekse üç evlilikten sonra çocuklarının olmamasından dolayı mahlâsını Noksanî koymuştur. (…) Sazı ve ustası yoktur. (…) Şiir tekniği güçlü olan Noksanî’de Ruhsatî’nin etkisi sezilir. Şiirleri genellikle aşk, dert, gurbet ve memleket konularındadır. Bazı şiirlerinde mahlas olarak adını kullanmıştır.

Atasözü Destanı

Bakın ne söylemiş atalarımız

“Akılsız baş dert getirir” demişler

Kudüm vardır derler atta avratta

“Meymeneti yurt getirir” demişler


Demişler, “Bir iş bul gezme avare”

“Tutmayan sıvayı çalma duvara”

“Döve döve salsan gitse davara

Üre üre kurt getirir” demişler


“Dil küçüktür amma büyük cürmü var”

“İyi söz çıkarır inden canavar”

“Karakış ayında arama bahar”

“İlkbaharı Mart getirir” demişler


“İylik et ki sen de iylik bulasın”

“Hoş geçin herkesle rahat olasın”

“Az söyle ağır ol batman gelesin”

“Yeğnileri yel götürür” demişler


Noksanî söylenen sözleri yazar

“Öfke ile kalkan oturur zarar”

“Haramzade olan gelir iş bozar”

“Asılzade iş bitirir” demişler

Kaynak:Turkoloji.cu

 


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.